Brandstof voor verandering

Uncategorized

Compassie Crescendo

Als je empathie kunt opbrengen voor mensen die anders zijn of lijken, dan kun je met hen meevoelen. Als je compassie kunt opbrengen voor mensen die anders zijn of lijken dan jij, kun je een deel van jezelf in die ander herkennen. Compassie gaat verder dan empathie.

Vertaaltank dingt met het idee Compassie Crescendo mee aan de Be A Nelson-award. Ons wereldverbeterend idee is compassie bij kinderen te vergroten om uitsluiting te verkleinen. Als je jezelf in een ander herkent, hoe anders hij of zij ook doet of lijkt, dan kun je vanuit gemeenschappelijkheid eerder verschillen accepteren, ze zelfs waarderen, zo is het idee. We maken een interactief programma met verschillende middelen, zoals de Occulus Rift, het Empathy Museum en oefeningen vanuit o.a. Deep Democracy.

‘Wish us luck!’

Be_A_Nelson Be_A_Nelson2

Ilco van der Linde presenteert zijn initiatief Masterpeace voor publiek en de geselecteerden voor de Be A Nelson-award.

Maand van de Geschiedenis. Wij doen mee! Jij ook?

Omringd_door_nieuws_Vertaaltank2   Warhorse_Vertaaltank

Woensdag jl. gaf Vertaaltank de workshop ‘Oorlog en Vrede’ tijdens het openingsfestival van de Maand van de Geschiedenis. Een uur hadden we. Om een zo groot onderwerp te bespreken. We hadden het over hoe onze wereld ervoor staat, over onmacht, over wat je wel kunt doen, over het verleden, het heden en de toekomst. We lieten deelnemers proeven van de methodiek Deep Democracy, die o.a. gebruikt wordt voor conflictresolutie, ook in oorlogsgebieden. Het was bijzonder deel uit te maken van deze ‘kick-off’ van de Maand van de Geschiedenis; een maand waarin heel veel moois gebeurt.

Ook wij verzorgen een groter event op zondag 12 oktober: ‘Oorlog, vrede en alles daar tussenin’. Vlakbij Amsterdam, op een prachtige plek. We geven meer inzicht in de (theoretische) achtergrond van de methodiek Deep Democracy en laten deelnemers ervaren hoe verschillende ‘tools’ kunnen werken. Dat alles met als doel van en met elkaar te leren en onszelf te activeren om een verschil te maken. Hoe klein of hoe groot ook.

Denk en doe je mee?

Alle informatie en tickets vind je hier. Heel graag tot dan!

 

 

 

 

Oorlog, vrede en alles daar tussenin. Een verslag.

Zondag 26 januari organiseerde Vertaaltank i.s.m. Bouckaert Teamcoaching een bijeenkomst over Oorlog, vrede en alles daar tussenin. Een succes! Femke van de Sandt maakt onderstaande foto’s en Bianca Snip maakte naast de ‘visual harvest’ een verslag. Veel dank aan alle deelnemers en aan de Buitenwerkplaats (fantastische plek, dito mensen).

 

 

 

 

 

 

Uitnodiging: Oorlog, vrede en alles daar tussenin

 

Oorlog, vrede en alles daar tussenin
Conflicten constructief oplossen door dialoog

 

Waarom?
Wij, bewoners van het westelijk gedeelte van Europa, leven relatief geprivilegieerd. Oorlog lijkt ver weg. Vrede lijkt normaal. En voor altijd. Maar de geschiedenis leert ons andere lessen. Wat kunnen we doen om de geprivilegieerde situatie waarin wij verkeren te behouden? Hoe kunnen we die situatie elders bevorderen? Hoe kunnen we omgaan met gevoelens van onmacht; Wat kunnen we wel doen, binnen en vanuit onze eigen context? Hoe kunnen we klein beginnen? Hoe gaan wij zelf om met conflicten in onze eigen directe omgeving (familie, werk, buurt) en/of als leider, facilitator, coach, trainer of politicus?

Wat?
Tijdens deze zinnige zondag van Bouckaert Teamcoaching en Vertaaltank, willen we je de gelegenheid bieden om in dialoog met anderen, bovenstaande vragen te onderzoeken en te beantwoorden. We willen je inspireren met een concrete, bewezen methodiek – Deep Democracy – voor het oplossen van spanningen en conflicten van micro niveau in de privésfeer, tot macro niveau in politieke en oorlogssituaties.

Hoe?
We vertonen de indrukwekkende documentaire ‘Pray the Devil Back to Hell’ van Abigale Disney. Over de oorlog in Liberia, en de rol van de vrouwen in het vredesproces. We geven een algemene theoretische toelichting op de achtergrond van Deep Democracy en bespreken de zogenaamde ‘terrorist line’. Gevoed door de praktijk en theorie, gaan we gezamenlijk de discussie aan, begeleid door ondergetekenden, beiden geschoold in de Deep-Democracy-methodiek.

Resultaat?
Na deze middag heb je bruikbare tools om in je directe omgeving of in een grotere context (werk, buurt, als facilitator) kleine en grote spanningen en conflicten op te helpen lossen. Je bent gefocust op wat wel kan en hoe. Na deze middag hebben wij van jouw ideeën en adviezen over waar en hoe wij Deep Democracy zouden kunnen verspreiden. En allemaal hebben we een inspirerende, zinnige zondag gehad. Met lekker eten. Op een mooie locatie.

Wanneer, waar en wat kost dat?
Datum en tijd: zondag 26 januari 2014 van 11-15 uur (inloop vanaf 10.30 uur)
Locatie: Buitenwerkplaats: een prachtige stolpboerderij vlakbij Amsterdam. Kom je met de auto? Laat het ons bij je aanmelding weten als we andere deelnemers met je in contact mogen brengen om mee te rijden. Kom je met het openbaar vervoer en wil je met iemand meerijden naar de locatie? Geef dat dan ook aan bij je aanmelding.

Kosten: om de bijeenkomst voor iedereen toegankelijk te houden, vragen wij alleen een dekkende bijdrage in de kosten van 15 euro per persoon voor het programma, een biologische lunch en de huur van de locatie. De bijdrage kun je tijdens de bijeenkomst voldoen. Wil je graag meedoen en zijn de kosten een probleem? Neem contact met ons op, dan vinden we een oplossing.

Aanmelden: graag. Er is een beperkt aantal plaatsen voor deze bijeenkomst. Je meldt je aan door een e-mail te sturen aan: info@vertaaltank.nl. Voor andere vragen kun je bellen met Sandra Bouckaert: 0615142728

We zien uit naar je komst, en naar je bijdrage aan de middag!

Hartelijke groeten,

Sandra Bouckaert (eigenaar Bouckaert teamcoaching) &
Lydie van de Laar (oprichter van Vertaaltank. Brandstof voor verandering.)

       

 

 

 

De IJplein- en Vogelbuurt: wat een mooie buurt! Een (beeld)verslag.

Donderdag 27/6. Een avond in, over en met de Vogelbuurt en IJpleinbuurt. Georganiseerd en begeleid door Vertaaltank in opdracht van de Gemeente Amsterdam Noord.

Er waren inspiratiepraatjes. Van Edgar Kampers van Qoin over de mogelijkheid om een alternatief betaalmiddel in de buurt in te zetten, zoals de Makkies werken in Amsterdam Oost. En van Derk Thijs, die een pleidooi hield voor een ouderparticipatiecrèche: goedkoper dan een reguliere crèche en – de naam zegt het al – met meer betrokken ouders.

Met een aangepaste vorm van ‘World Café’ beantwoordden we de vragen: Waar heb je behoefte aan in je buurt? Wat kun je anderen in je buurt bieden? Hoe kunnen we vraag en aanbod nog beter bij elkaar brengen? Uit de gesprekken aan iedere tafel werd een thema gekozen (kinderen, meldpunt, thema-avonden, gedeelde talentplek, matchen van vraag en aanbod, meiden in de buurt en pleinfeest). Daar spraken we over door. Dat leverde veel informatie op, waar een groep enthousiaste buurtbewoners deze maand nog samen met de Gemeente mee verder gaat.

De avond bruiste door de inzet van al die leuke, slimme, actieve bewoners en werkers uit de buurt. Dank aan hen. En aan de sprekers voor de inspiratie, aan de Gemeente voor de opdracht en de samenwerking, aan Resto Van Harte voor het heerlijke eten, aan Vanessa Duterloo van Betekeningen voor de ‘visual harvest’, aan Salome Kazeze Mhango van Kazeze ontwerp voor die prachtige flyer, aan Marthe Hoogland voor de foto’s, aan Elisabeth Koop voor de hulp en daadkracht, aan buurthuis De Meeuw voor de ontvangst, en aan alle vrijwillige tafelvoorzitters en anderen die geholpen hebben deze avond tot een zo groot succes te maken!

Avondvullend programma voor de IJplein- en Vogelbuurt

Voor iedereen die woont en/of werkt in de IJpleinbuurt of Vogelbuurt:

Heeft u behoefte aan een bepaalde voorziening in uw buurt die er nu niet is? Heeft u zelf iets te bieden dat er nu nog niet is? Heeft u tijd en energie om iets in uw eigen buurt te doen? Bent u met iets bezig in de buurt en wilt u dit laten zien aan anderen? Kom dan naar deze avond. Daar bespreken we met elkaar wat nodig is om vraag en aanbod in de buurt beter samen te laten komen.

Er is al veel door en met bewoners ontstaan in deze buurt; wat kunnen onder andere de voedseltuin, de Muziekstraat, de Buurtkamer, het participatiecentrum Eva & Adam, de Meeuw, de buurtmeester, de bakker en de slager, De Overkant, het Leefkringhuis en de Voedselbank, woningcorporaties en kleine zelfstandigen met elkaar te maken hebben, en wat kunnen zij betekenen voor uw ideeën?

In een avondvullend programma denken en praten bewoners en werkers uit de wijk met elkaar over bovenstaande vragen. Dat doen we onder het genot van heerlijk eten van Resto van Harte. Er zijn inspirerende sprekers. Wij hopen dat u er ook bij kunt zijn.

Denkt en eet u met ons mee?

Wanneer: donderdagavond 27 juni
Waar: Buurtcentrum de Meeuw, Motorwal 300
Hoe laat: 17.30 uur: inloop, 18.00 – 22.00 uur: eten en inhoudelijk programma, 22.00 – 22.30 uur: afsluitende borrel.
Kosten: geen. We vragen u alleen actief mee te denken
Aanmelden: graag. Dan kunnen we rekening houden met uw komst

U kunt zich aanmelden voor het evenement op www.facebook.com/vertaaltank, of een mail sturen aan info@vertaaltank.nl met uw naam en eventueel de organisatie die u vertegenwoordigt. Neemt u gerust iemand anders die woont en/of werkt in de IJpleinbuurt of Vogelbuurt mee. Mocht u vegetarisch willen eten of allergisch zijn, geeft u dat dan ook aan.

Heel graag tot de 27ste!

Uitnodiging_Buurtcoöperatie_Vogelbuurt_IJplein

3XGOED – 5 – fotoverslag

GOED eten, GOED gezelschap, GOED gesprek, GOEDe locatie, GOEDe vrijwilligers en GOED weer – wat wil je nog meer? In september weer.
 
 

3XGOED wordt weer… Juist.


Zondag 2 juni is er weer een 3XGOED: GOED eten, GOED gezelschap, GOED gesprek. Een positieve proeftuin van Vertaaltank voor samen denken en doen.

Van 11-16 uur maken we in Hotel de Goudfazant in Amsterdam de ideeën die ontstaan zijn uit de eerste 3XGOED over het thema ‘ik en wij’ met de methode ‘World Café’ concreet. Dat alles om een heerlijke biologische lunch van Vera van de Sandt heen. Marike Kwakman en Linda van der Wende helpen met koken en andere hand- en spandiensten. Wieneke Olthof verzorgt de ‘visual harvesting’. En als klap op de vuurpijl verzorgt Hafidi Mohamed Salah een prikkelend intermezzo waar je u tegen zegt.

Mocht het nog niet duidelijk genoeg zijn: 3XGOED wordt dus weer GOED. Zeker als jij er ook bij bent! Een plek voor jezelf en 1 of 2 introducé(s), die bij voorkeur een andere inbreng zullen hebben dan jij, reserveer je per mail: lydie@vertaaltank.nl.

3XGOEDbijeenkomsten worden bekostigd op basis van waardebepaling achteraf. Zodat de bijeenkomsten toegankelijk zijn en blijven voor iedereen.

3XGOED op 2 juni, eerder, nu, straks en een verrassing


3XGOED op 2 juni

Zondag 2 juni is er weer een 3XGOED: GOED eten, GOED gezelschap, GOED gesprek. Een positieve proeftuin van Vertaaltank voor samen denken en doen. Van 11-16 uur maken we in Hotel de Goudfazant in Amsterdam de ideeën die ontstaan zijn uit de eerste 3XGOED over het thema ‘ik en wij’ concreet. Eet, denk en doe vooral mee! Ook deze middag belooft weer heerlijk en inspirerend te worden. Een plek voor jezelf en 1 of 2 introducé(s), die bij voorkeur een andere inbreng zullen hebben dan jij, reserveer je per mail: lydie@vertaaltank.nl. 3XGOEDbijeenkomsten worden bekostigd op basis van waardebepaling achteraf. Zodat de bijeenkomsten toegankelijk zijn en blijven voor iedereen. Het precieze programma volgt.

We zoeken voor 2 juni naast enthousiaste deelnemers nog hulp:
– 1 Persoon om zaterdag 1/6 te helpen met het doen van de boodschappen
– 2 Mensen om te helpen bij hand- en spandiensten in de keuken en de zaal op zondag 2/6
– Bestaande initiatieven/good practices die aansluiten op de ideeën van de eerste 3XGOED over ‘ik en wij’
– Een fotograaf
– Iemand die een geschreven verslag wil maken van de bijeenkomst
– Sponsoren voor biologische en/of duurzame producten, liefst van lokale ondernemers (eten, drinken)
– Veel mensen die de bijeenkomst willen promoten via facebook, e-mail, word-of-mouth, etc.
– Een verrassend en prikkelend intermezzo van ongeveer 15 minuten over het thema ‘ik en wij’
 En heb je zelf nog aanvullingen, tips of ideeën, we horen of lezen ze graag!


Eerder, nu, straks en een verrassing

Eerder begeleidde en organiseerde Vertaaltank workshops i.s.m. Happy Kids voor een diverse groep betrokkenen (directeuren, intern begeleiders, zzp-ers, …) over ouders als educatief partner in het onderwijs. We startten we een LinkedIn-groep (meld je ook aan!) om ook online inspiratie te delen. Marij Sloothaak schreef een prachtige column over Vertaaltank. En we wonnen een verhelderingsgesprek van Firma Klaar voor de Start. Nu ontwikkelt Bianca Snip een grafische Prezi, waarin de principes, doelen, het proces en de resultaten van Vertaaltankbijeenkomsten in beeld gevat worden. Straks begeleidt Vertaaltank een professionalsbijeenkomst in de Staatsliedenbuurt en we hopen een bijdrage te leveren om gemeente en burgers samen Amsterdam Noord nog beter en mooier te laten maken dan het al is. En de verrassing? Onder degenen die Vertaaltank en de eerstvolgende 3XGOED promoten via e-mail (zet lydie@vertaaltank.nl als cc), Facebook, LinkedIn of Twitter, verloten we 2x gratis deelname aan 3XGOED op 2 juni. Meer verrassingen volgen natuurlijk die zondag.

Heel graag tot dan!

Wat vinden anderen?

Vertaaltank is een erg mooi initiatief en slaat een brug tussen wetenschap en praktijk. Het leren van mensen die anders zijn en samen proberen tot betere oplossingen en ideeën te komen, is een mooi voorbeeld van hoe men de potentiële waarde in diversiteit (=verschillen tussen mensen) kan benutten.”

dr. A.C. Homan, Universiteit van Amsterdam.

Wat kun jij doen?

Heb je tips, ideeën of kritiek? Wil je meewerken of deelnemen aan een bijeenkomst? Wil je samenwerken met Vertaaltank? Iets anders? Laat het weten. Doe en denk mee!

Je reactie en inzet worden zeer gewaardeerd.

Wat doet Vertaaltank voor jou?

Wil je veranderingen in gang zetten die werken? Wil je de kennis en kunde van een groep mensen beter gebruiken? Ben je op zoek naar innovatieve ideeën? Vertaaltank biedt brandstof voor verandering.

Doe zelf mee met een bijeenkomst of neem contact op voor een vrijblijvend gesprek of een offerte op maat.