Brandstof voor verandering

Hoe

Vertaaltank stuurt strak op het proces en laat los op de inhoud. In 6 stappen.

1. Vraag
Een thema of probleem wordt vertaald naar een positieve vraag die activeert en stuurt.

2. Deelnemers
Met de vraag of het thema als uitgangspunt, wordt een zo divers mogelijke groep deelnemers samengesteld dwars door (maatschappelijke en/of organisatorische) structuren heen.

3. Methode
Op basis van de vraag en de deelnemers wordt een passende methode of een combinatie van methoden gekozen. Een methode biedt structuur, houvast en zorgt ervoor dat valkuilen (ja, maar…, discussies zonder einde, mensen die niets zeggen, mensen die continu praten, etc.) zoveel mogelijk vermeden worden. Vertaaltank werkt met positief activerende methoden die ieders waarheid benutten. Bijvoorbeeld Appreciative Inquiry, Pro Action Café, Deep Democracy-The Lewis Method, Brain Writing.

4. Antwoorden
Deelnemers geven eerst individueel en vervolgens gezamelijk antwoord(en) op de vraag. Wederzijdse beïnvloeding wordt zo eerst beperkt en dan pas gebruikt om de kennis en ervaring van iedereen maximaal te benutten.

5. Actie
Deelnemers formuleren SMART gezamelijke en/of persoonlijke actiepunten. 

6. Follow-up
Afhankelijk van de geformuleerde actiepunten, bespreken deelnemers de stand van zaken in tweetallen, in subgroepen of als geheel.

De 6 stappen kunnen herhaald worden. Bijvoorbeeld als antwoorden voor nieuwe vragen zorgen.

Wat vinden anderen?

Vertaaltank is een erg mooi initiatief en slaat een brug tussen wetenschap en praktijk. Het leren van mensen die anders zijn en samen proberen tot betere oplossingen en ideeën te komen, is een mooi voorbeeld van hoe men de potentiële waarde in diversiteit (=verschillen tussen mensen) kan benutten.”

dr. A.C. Homan, Universiteit van Amsterdam.

Wat kun jij doen?

Heb je tips, ideeën of kritiek? Wil je meewerken of deelnemen aan een bijeenkomst? Wil je samenwerken met Vertaaltank? Iets anders? Laat het weten. Doe en denk mee!

Je reactie en inzet worden zeer gewaardeerd.

Wat doet Vertaaltank voor jou?

Wil je veranderingen in gang zetten die werken? Wil je de kennis en kunde van een groep mensen beter gebruiken? Ben je op zoek naar innovatieve ideeën? Vertaaltank biedt brandstof voor verandering.

Doe zelf mee met een bijeenkomst of neem contact op voor een vrijblijvend gesprek of een offerte op maat.